Pardavimai:

+370 46 247162
+370 46 400288
+370 46 400290

Apskaita:

+370 46 400289
+370 46 247164

Administracija:

+370 46 400291
+370 46 247163

El. paštas info@hokena.lt

I. Karoso g. 21-21, Klaipėda LT-92136,
Lietuva